Комплексный инжиниринг
От проекта до пуско-наладки

Технология хранения фруктов и овощей в РА и РГС