Комплексный инжиниринг
От проекта до пуско-наладки

Линии убоя КРС, МРС, свиней PEK-MONT